Några birds…..

Tre Björktrastar. EF 100-400 L – 400mm, F/5, 1/640sek, ISO-800 EF 100-400 L – 400mm, F/5, 1/640sek, ISO-800 Två Fiskmåsar i flykt! EF 100-400 L – 400mm, F/5,6, 1/1000sek, ISO-800 EF 100-400 L – 400mm, F/5,6, 1/1000sek, ISO-800

Några fågelbilder, Gråsparven kom jag riktigt nära, och strandskatan är inte speciellt vanlig här…

Gråsparv – 400mm, F/5,6, 1/500sek, ISO-100 Strandskata – 400mm, F/5,6 1/500sek, ISO-400 Vilande Fiskmås – 400mm, F/8, 1/800sek, ISO-400